Visie

Tinkel draagt onderstaande uitgangspunten en waarden hoog in het vaandel. Ze zijn zowel motor, inspiratiebron als streefdoel van de Tinkel activiteiten en vormen daarmee het hart van Tinkel.

Iedereen kan muziek maken

Kinderen worden geboren met een natuurlijke gevoeligheid voor muziek. Net zoals ze van nature de mogelijkheid in zich hebben om te leren stappen, lezen of schrijven is er een natuurlijke aanleg voor ‘muziek’ aanwezig. Je kan deze gevoeligheid al heel vroeg merken. Denk maar aan baby’s die meteen vanaf de geboorte en zelfs al tijdens de zwangerschap heel direct reageren op geluiden, liedjes en muziek.

De kunst van het opvoeden bestaat erin om tijdens de gevoelige periodes de in aanleg aanwezige mogelijkheden te ontwikkelen. Voor lezen en schrijven ligt die gevoelige periode rond het zesde levensjaar. Voor muziek begint die grote gevoeligheid al veel eerder, direct na de geboorte en waarschijnlijk zelfs al daarvoor.

Er wordt nog vaak gedacht dat baby’s, peuters en kleuters eigenlijk niet rijp zijn voor zoiets als muziek. Het tegendeel is waar. Een jonge kleuter kan bijvoorbeeld zomaar een liedje improviseren met zijn of haar stem, danst vol overgave op muziek of bedenkt allerlei originele speelwijzen voor de tikstokjes. Vaak tot ieders verbazing.

Tinkel wil die bijzondere ontvankelijkheid voor muziek koesteren en voeden. Deze openheid en spontane omgang met klanken vermindert immers aanzienlijk op latere leeftijd.

Muziek stimuleert de totale ontwikkeling

Samen muziek maken is niet alleen erg leuk om te doen. Tegelijk stimuleert het ook allerlei facetten van de totale ontwikkeling.

  • muzikale ontwikkeling bv. ritmegevoel, klanken van elkaar onderscheiden
  • motorische ontwikkeling bv. bewegen op muziek, instrumenten bespelen
  • sociale ontwikkeling bv. rekening houden met andere kinderen, kringspelletjes
  • taal- spraakontwikkeling bv. klanken nabootsen, meezingen van liedjes
  • emotionele ontwikkeling bv. samen plezier maken, de liefdevolle aandacht van begeleiders voelen
  • zintuiglijke ontwikkeling bv. ontwikkelen van horen, zien en voelen
  • cognitieve ontwikkeling bv. begrijpen van spelvormen en lesstructuur, onthouden van woorden en melodieën, fantasie-spelletjes 

Tinkel accenten

Muziekplezier in een liefdevolle omgeving

Voor Tinkel komt blije verwondering over muziek binnen een veilige, liefdevolle omgeving op de eerste plaats. Het contact en het spelplezier tussen kinderen en ouders/begeleiders zijn ontzettend kostbaar. Het brengt vreugde en vertrouwen in grote en kleine harten. Langs deze weg wil Tinkel heel graag een bijdrage leveren aan de evenwichtige, persoonlijke ontwikkeling van jonge kinderen.

Educatief onderbouwde werkwijze

Plezier en liefde motiveren kinderen en dan ontwikkelt een leerproces zich vanzelf. Tinkel wil hieruit voortvloeiend garant staan voor een educatief onderbouwde werkwijze, waarbij kinderen spelenderwijs allerlei muzikale eigenschappen gaan ervaren en ontdekken. Op die manier willen we bijdragen aan een brede muzikale basis en interesse waarop later kan worden voortgebouwd.

Ruime aanpak

Tinkel draagt de ‘totale ontwikkeling’ van kinderen hoog in het vaandel. Daarom  wordt ook bewust veel aandacht geschonken aan bewegen, voelen, contact met elkaar en het stimuleren van andere ontwikkelingsgebieden. Er wordt altijd zo ruim mogelijk ingespeeld op de leefwereld van de kinderen.

Schitteren in eigen kracht

Kinderen kunnen heel goed aangeven wat ze nodig hebben en wijzen zelf de weg. Tinkel streeft ernaar kinderen de ruimte te geven om zich in eigen tempo te ontplooien en hen vanuit de basis te ondersteunen. Niets moet, alles kan…Schitter maar op jòuw manier, kleine ster…

Meer over Tinkel: