Tinkel is…

Tinkel is een huis vol muziek voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar.

In kleine leeftijdsgroepjes ontdekken kinderen, ouders en begeleiders de wondere wereld van de muziek. We zingen veel en experimenteren met eenvoudige muziekinstrumenten. Spontaan doet de muziek ook ons lichaam dansen. We bewegen erop los en gebruiken hierbij allerlei leuke materialen.

Aanbod Tinkel

Tinkel biedt volgende activiteiten aan:

Doelpubliek Tinkel

Tinkel is er voor iedereen die muziek en het werken met jonge kinderen een warm hart toedraagt. Zo werkt Tinkel onder meer samen met volgende doelgroepen:

  • jonge gezinnen
  • kinderdagverblijven en crèches
  • kleuterscholen
  • buitenschoolse kinderopvang
Meer over Tinkel: